Spotkania informacyjno-szkoleniowe w gminach LGD Drukuj

 Biuro Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na spotkania INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 na:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

TWORZENIE INFRASTRUKTURY TURSYTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ

Miejsce spotkań:

Lp.

Miejscowość

Miejsce

Dzień

Godzina

1

Krościenko Wyżne

Urząd Gminy-sala narad

07.10.2016 r.

13:00

2

Wiśniowa

OK w Wiśniowej -sala widowiskowa

11.10.2016 r.

11:00

3

Wojaszówka

Urząd Gminy – sala narad

13.10.2016 r.

12:00

4

Korczyna

Dwór Szeptyckich-

sala konferencyjna

14.10.2016 r.

11:00

5

Frysztak

Urząd Gminy-sala narad

18.10.2016 r.

11:30

6
Strzyżów
Sala konferencyjna Biura Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD
20.10.2016 r.
11:00

Program spotkań


  1. Zapoznanie obecnych z głównymi założeniami programu LEADER oraz strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020.
  2. Omówienie zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, TWORZENIE INFRASTRUKTURY TURSYTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ
  3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanu w zakresie: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, TWORZENIE INFRASTRUKTURY TURSYTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ
  4. Pytania ze strony przybyłych beneficjentów.
  5. Zakończenie spotkania.
 
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama