Wyniki naboru wniosków nr 1/2016 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Drukuj
czwartek, 22 grudnia 2016 09:12

Dnia 16.12.2016 roku o godzinie 11.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia dla projektów złożonych w naborze wniosków Nr 1/2016., przeprowadzonym w dniach 7-22.11.2016 r w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

  • Lista oceny wstępnej (zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)
  • Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)
  • Protokół z posiedzenia Rady (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)
 
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama