Wyniki naboru nr 1/2016 po rozpatrzeniu protestów oraz wyniki naboru 2/2016 Drukuj
poniedziałek, 23 stycznia 2017 14:26

Dnia 16.01.2017 roku o godzinie 11.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące rozpatrzenia protestów od oceny wniosków złożonych w naborze 1/2016 oraz oceny i wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia dla projektów złożonych w naborze wniosków Nr 2/2016., przeprowadzonym w dniach 23.11-09.12.2016 r. przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU 1/2016 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków) - PO DOKONANIU KOREKT W DOKUMENTACJI NABORU W ZWIĄZKU Z PISMEM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO Z DNIA 13.01.2017 r.

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków) - PO ROZPATRZENIU PROTESTÓW OD WYBORU I OCENY OPERACJI NA POSIEDZENIU RADY DNIA 16.01.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 16.01.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)


DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU 2/2016 - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • Lista oceny wstępnej (zawierająca listę wszystkich podlegających ocenie wniosków, ze wskazaniem wyniku oceny wstępnej)
  • Lista operacji wybranych do przyznania pomocy (zawierającą wszystkie wybrane do przyznania pomocy operacje w kolejności zależnej od liczby uzyskanych punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków)
  • Protokół z posiedzenia Rady z dnia 16.01.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)
PO ROZPATRZENIU PROTESTÓW OD WYBORU I OCENY OPERACJI NA POSIEDZENIU RADY DNIA 16.01.2017 r.
 
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama