Posiedzenie Rady w związku ze złożonymi protestami Drukuj
piątek, 03 lutego 2017 13:19

W związku z wpłynięciem do Biura Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD protestów dotyczących oceny i wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2016 oraz naborze 2/2016, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 10.02.2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 obędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.


Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Rozpatrzenie protestów, od oceny i wyboru wniosków, złożonych w naborze 1/2016.
5.    Rozpatrzenie protestów, od oceny i wyboru wniosków, złożonych w naborze 2/2016.
6.    Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7.    Zakończenie posiedzenia.

 
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama