Posiedzenie Rady Decyzyjnej Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj
czwartek, 23 marca 2017 11:59

W związku z rozstrzygnięciami wydanymi przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w sprawie protestów dotyczących oceny i wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2016 oraz naborze 2/2016 , zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 12.30 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3, obędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Informacja Zarządu LGD dotycząca rozstrzygnięć Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie złożonych w naborach 1/2016 i 2/2016 protestów.
  5. Ponowna ocena projektów złożonych w naborze 1/2016, których protest uwzględniony został przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
  6. Ponowna ocena projektu złożonego w naborze 2/2016, którego protest uwzględniony został przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
  7. Podjęcie uchwał  i przyjęcie list operacji wybranych do przyznania pomocy.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Rady

Mariusz Kawa

 
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama