Wyniki naboru 1/2016 i 2/2016 po rozpatrzeniu protestów Drukuj
piątek, 17 lutego 2017 19:29

Dnia 10.02.2017 roku o godzinie 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD, przy ul. Daszyńskiego 3 w Strzyżowie, odbyło się Posiedzenie Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dotyczące rozpatrzenia protestów od oceny wniosków złożonych w naborze 1/2016 oraz w naborze 2/2016

Poniżej znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące wymienionego posiedzenia:

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 10.02.2017 r. (zawierający min. przebieg posiedzenia, informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których wniosków wyłączenie dotyczy,przebieg i wyniki głosowań)


DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU 1/2016 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy po rozpatrzeniu protestu 10.02.2017 r.


DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU 2/2016 - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lista operacji wybranych do przyznania pomocy po rozpatrzeniu protestu 10.02.2017 r.