Walne Zebranie Członków LGD Drukuj
środa, 16 maja 2018 07:32

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że na podstawie §17 Statutu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania - zwołuje: NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej GS ,,SCh” w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3 (budynek Biura LGD).


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Obrad oraz przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku Obrad Walnego Zebrania Członków.
  4. Informacja w sprawie proponowanych zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie obrad.


Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne i punktualne przybycie. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Czarnorzecko- Strzyżowskiej LGD, w przypadku nie spełnienia warunku liczebności (co najmniej 50% członków) Walne Zebranie Członków obędzie się w drugim terminie, tego samego dnia po upływie pół godziny.

Za Zarząd LGD

Jerzy Moskwa