Drukuj
piątek, 25 maja 2018 10:35

Klauzula informacyjna
Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania


Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Społecznej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem 0000250016, z siedzibą przy ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, tel. 17 2764 603, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , NIP 819-15-98-112
2. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania,  tel.: 17 2764 603, fax.: 17 2764 603, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3. Celem przetwarzania danych w Stowarzyszeniu Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania jest wykonywanie podstawowych zadań Stowarzyszenia, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów w tym związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, realizacją celów określonych w statucie Stowarzyszenia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 ww. Rozporządzenia.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.