Kapela Ludowa „Wiśniowianie” Drukuj

Kapela Ludowa „Wiśniowianie" powstała w 1983 roku. Nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pracuje przy ośrodku kultury w Wiśniowej. W repertuarze zespołu znajdują się melodie i przyśpiewki ludowe naszego regionu.

W roku 1996 kapela przygotowała i opracowała melodie ludowe zapisane przez Jana Prejsnara z Kożuchowa, nieżyjącego już znanego muzyka ludowego.

Między innymi dzięki tym opracowaniom kapela ludowa przyczyniła się do wyróżnienia gminy Wiśniowa w konkursie wojewody rzeszowskiego „Skąd nasz ród" w 1996 r., a także w roku 1997 do przyznania gminie Wiśniowa tytułu „Mecenasa kultury" w konfrontacjach aktywności kulturalnej gmin woj. rzeszowskiego. Oprócz repertuaru wokalno-instrumentalnego, kapela towarzyszy zespołowi pieśni i tańca.

Obecny skład zespołu:

Zbigniew Mikuszewski - klarnet I - kierownik muzyczny grupy
Stanisław Wawrzonek - klarnet II
Henryk Błoniarz - skrzypce II
Paweł Śliwa - kontrabas
Andrzej Gorczyca - akordeon
Irena Czaja - śpiew

Ś.P. Mieczysław Godek (1926-2008) - skrzypce I