Drukuj

I ETAP OCENY

Od początku kwietnia do 8 czerwca 2012 roku Biuro Stowarzyszenia LGD przyjmowało zgłoszenia do II edycji Konkursu „Najpiękniejszy ogród przydomowy”.

W Konkursie udział wzięli mieszkańcy sześciu gmin z terenu C-S LGD: Strzyżów (6), Wiśniowa (3), Frysztak (6), Wojaszówka (2),  Korczyna (1) i Krościenko Wyżne (1).

Łącznie zgłoszono 19 ogrodów, które zostały poddane ocenie przez Komisję Konkursową w dniu 14.06.2012 r. W skład Komisji wchodzili: Specjalista Architektury Ogrodnictwa, przedstawiciele Biura C-S LGD oraz reprezentanci poszczególnych gmin biorących udział w Konkursie

Oceny dokonano na podstawie prezentacji stworzonej z nadesłanych zdjęć i opisów ogrodów w zakresie kryteriów konkursowych (roślinność rodzimego pochodzenia, układ przestrzenny ogrodu, kompozycję, dekoracyjność i pomysłowość, małą architekturę ogrodową oraz estetykę części mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjnej przylegającej do ogrodu) i skali punktowej zawartej w regulaminie (maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100)

Wybrane zostało 13 ogrodów, które przeszły do kolejnego II etapu oceny.

Pierwsze 6 ogrodów, które uzyskały najwięcej punktów zostanie ocenione na miejscu przez Komisję celem wyłonienia I, II i III miejsca. Ogrodom, które znalazły się na miejscach od 7-13 zostaną przyznane wyróżnienia wraz z przewidzianą nagrodą rzeczową.

Lista uczestników, którzy zakwalifikowali się do II etapu oceny Komisji TUTAJ

 

II ETAP OCENY

W dniu 21.06.2012 r. Komisja Konkursowa odwiedziła 6 ogrodów, które zakwalifikowały się do finału.  Podczas wizytacji zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody rzeczowe przewidziane w regulaminie za I, II, III miejsce oraz 10 laureatów otrzymujących nagrody rzeczowe, wyróżniające.

I MIEJSCE – JÓZEF I KRYSTYNA MAJEWSCY – FRYSZTAK 

 

II MIEJSCE – BERNADETA WILISOWSKA – GOGOŁÓW 

III MIEJSCE – MAŁGORZATA I JAROSŁAW TUROŃ – GLINIK ZABOROWSKIWyróżnienia: Natalia Wajda - Lubla, Halina Turoń - Bonarówka, Maria Marszałek- Krościenko Wyżne, Czesława Pawlik – Glinik Dolny, Bogusława i Józef Wajda - Kalembina, Ewa Jamrogowicz - Cieszyna, Elżbieta i Mariusz Jaworscy - Markuszowa, Grzegorz Tomczyk - Glinik Charzewski, Małgorzata Zarucka - Strzyżów, Zofia Moskal - Odrzykoń.

Poniżej galerie zdjęć wszystkich ogrodów zgłoszonych do konkursu w II edycji.